Λογότυπα
που κάνουν την διαφορά

Στη ProgressNet κατανοούμε την βαρύτητα που έχει το λογότυπο για την επιχείρηση σας. Αποτελεί μέρος του συνολικού branding ενώ χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες και τα έγγραφα της εταιρείας σας (στην ιστοσελίδα, στην κάρτα σε e-mails κτλ.).

Διαθέτουμε την κατάλληλη εξειδίκευση για τον σχεδιασμό λογότυπου που εκφράζει την δραστηριότητα αλλά και το ύφος της επιχείρησης σας ενώ δίνει κύρος και αξία στο μήνυμα του σκοπού σας.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

motivo-logo.jpg

MoTivo - Πληροφοριακό Σύστημα

Κατασκευή Λογότυπου

cosmos-menu-logo.jpg

Cosmos Menu - Mobile Εφαρμογή

Κατασκευή Λογότυπου

sun-hellas-heart-logo.jpg

Sun Hellas Heart - Tour Operator

Κατασκευή Λογότυπου

qrstand-logo.jpg

QR Stand - Mobile Εφαρμογή

Κατασκευή Λογότυπου

mikamas-logo.jpg

Mikamas Villas

Κατασκευή Λογότυπου