Κατασκευή με
React Native

Allianz Travel App is an application that enables you in a quick and easy way to claim a Travel Expense reimbursement. Just create in few clicks a Trip, and immediately start importing your tickets, receipts, invoices, ... by taking a picture with the camera of your phone, update the name of the invoice if you want, and submit!

Ρωτήστε μας

και θα σας απαντήσουμε άμεσα σε οποιαδήποτε απορία σας.